Välkommen till

The House of Taste Örebro City!


ÄNDRADE ÖPPETTIDER

The House of Taste Örebro City har flyttat till Wadköping
och följer därmed övriga verksamheters öppettider!

Måndag stängt
Måndag-Fredag kl 11-18
Lördag-Söndag kl 11-17

Välkomna!Webbshop

Pga av flytt till Wadköping är ej lagret till fullo uppdaterat i vår webbshop.

Kontakta oss gärna före köp för mer information!

Tel: 019-101340

Mejl: orebro@thehouseoftaste.se


Kontakta oss gärna!
orebro@thehouseoftaste.se
019-101340


Hitta hit: 

The House of Taste Örebro City
Bertil Waldénsgata 6

70215 Örebro
019-101340
orebro@thehouseoftaste.se


Intregritetspolicy The House of Taste AB

The House of Taste AB värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy informerar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

The House of Taste AB, org.nr 556818-9574, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Avsikten med insamlingen av personuppgifter är att kunna hantera köp som ska faktureras. Vi behöver även dina uppgifter för att kunna tilldela dig som kund eventuell bonus på dina inköp hos oss. Vi använder uppgifterna till att identifiera dig som kund så vi sänder fakturan till rätt adress och med korrekta uppgifter. Vi kan även behöva använda dina uppgifter för att kunna hålla kontakten med dig vid leverans av varorna samt vid eventuella reklamationsärenden.

Dessa uppgifter samlar vi in:
Namn, person-/organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer.

Den lagliga grunden för insamlingen av uppgifterna är att kunna fullgöra köpeavtalet. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan därför tvingas neka dig köpet vilket vore olyckligt.
Vi lagrar dina uppgifter till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations-/garantiärenden.
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, då det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Annelie Larsson, VD

The House of Taste AB